Архітектурне проектування – виконання проекту архітектором, або групою архітекторів.

Архітектурне проектування поділяється на види:

Типове проектування – розробка проектів, призначених для багаторазового використання у масовому будівництві. Типове проектування дозволяє значно скоротити загальну вартість і строки розробки проектної документації. Типові проекти розробляються з урахуванням природнокліматичних, грунтових та інших особливостей території будівництва.

Індивідуальне проектування – розробка проекту конкретного об’єкта (будинку, споруди) як одиничного, застосовується при будівництві унікальних будинків і споруд, а також містобудівних об’єктів. Індивідуальний проект призначається для одноразового застосування.

Експериментальне проектування – індивідуальне проектування з метою перевірки нових архітектурно-планувальних, конструктивних, технологічних рішень для наступного їх впровадження.

Конкурсне проектування – розробка для одного об’єкта декількох проектів і вибір оптимального на основі їхнього зіставлення.