Архітектурний проект – сукупність технічних документів (креслень, описів, розрахунків), необхідних для будівництва чи реконструкції будинків та споруд. Проект може складається з декількох частин — архітектурно-будівельної, технологічної, енергетичної, кошторисно-фінансової та ін., які розробляються спеціалістами відповідного профілю.

Основні розділи проекту будинку:

архітектурний – це поверхове планування з розрізами по основних осях;
конструкторський – розрахунки навантажень на стіни і балки, розрізи перекриття, вузли кріплення балок, специфікація;
інженерний – це схеми і креслення інженерних комунікацій: водопровід, каналізація, опалення, вентиляція та освітлення.

При проектуванні будинків виділяють дві основні стадії:

1 Проектне завдання (ескізний проект) – основні архітектурні і технічні характеристики, укрупнені вартісні показники;
2 Робочий проект (робочі креслення) – повний комплект технічної, фінансової, організаційної документації, необхідної і достатньої для виконання усіх робіт з будівництва об’єкта.

До видів архітектурного проекту відносяться:

Індивідуальний проект – це проект, який розроблений для конкретного об’єкта, з врахуванням побажань замовника та його вихідними даними.

Типовий проект – призначений для багаторазового використання у будівництві масових будинків і споруд. Для своєї реалізації типовий проект вимагає урахуванням локальних умов будівництва. Наприклад, це стосується підземної частини будинку у зв’язку з особливостями рельєфу, грунту. Іноді окреме коригування вноситься у фасади.